Látnivalók, nevezeteségek, képzőművészeti alkotások

Római őrtorony romok

A Római Birodalom hódításainak következtében 106-tól kezdve a falu területe egy új tartomány (Pannonia Inferior) székhelyének, Aquincumnak vonzáskörzetévé vált, és kisebb villagazdaságok létesültek rajta. A birodalom később kiépített védelmi vonalának, a limesnek fontos elemei voltak az őrtornyok. A faluközpont területén talált őrtorony 373-ban, I. Valentinianus császár uralkodása idején épült, kb.17x17m alapterületű, kétszintes, kerítéssel, árokkal körülvett épület volt. A burgust a népvándorlás viharai semmisítették meg az V. század folyamán. Dr. Arányi Lajos archeológus 1910-ben kezdte meg az ásatásokat. Munkáját 1915-ben Kuzsinszky Bálint régész folytatta. A végleges, hiteles feltárásra a benzinkút építési előkészületei kapcsán 1962 után került sor és Dr. Soproni Sándor kiváló régész nevéhez fűződik.Hősi emlékmű

Az emlékművet 1999-ban emelte az önkormányzat.  Az elesettek neveit feltüntető kő posztamensen a keresztet formázó sebesült katona bronz torzója Török Richárd fiatalon elhunyt, Leányfaluhoz kötődő szobrászművész alkotása. E szobornál emlékeznek Leányfalu polgárai minden március 15-én a település hősi halottjaira. ( A bronz műalkotást 2007-ben ellopták, azóta az alkotás másolata látható az emlékművön.)


  


Vízbenéző

Somogyi Árpád alkotása a Vízbenéző női akt, a meghitt tavi környezetben a település egyik jelképe. A szobrászművész alkotása 1972 óta gyönyörködteti az erre járókat.  A bronz műalkotást 2007-ben ellopták, azóta az alkotás másolata látható a kis tóban. A szökőkút 2012-ben átépítésen esett át.

Árpád-házi Szent Erzsébet park

1956-os emlékmű

Az 2006-ban emelt mementó az 1956-os forradalom hőseinek állít emléket. Az alkotás  Páljános Ervin szobrászművész munkája. A harmincadik évforduló alkalmából készült emlékműnél tartja az önkormányzati minden október 23-án megemlékezését, tisztelegve falunk ötvenhatos emlékéremmel rendelkező polgárai előtt is. ( A bronz műalkotást 2007-ben ellopták, azóta az alkotás másolata látható az emlékművön.)Millenniumi emlékmű

A 2000. évben rendezett ünnepségsorozat részeként az önkormányzat által felállított emlékmű a keresztény magyar államiság ezeréves évfordulójára emlékeztet. Államalapító Szent István király fej domborműve Bartók András szobrászművész, a kő posztamens Pap Lajos kőfaragó alkotása. Minden év augusztus 20-án itt történik az önkormányzat Szent István napi megemlékezése.
Wass Albert emlékkő

A Helytörténeti Múzeum melletti Vass Albert emlékkövet 2008-ban, az író és költő születésének centenáriumán avatta fel az önkormányzat.
Móricz Zsigmond szobra

Kovács Ferenc alkotását 1966-ban állították fel, emlékezve Leányfalu egykori híres lakójára a XX. század magyar szépprózájának legnagyobb képviselőjére. A szobor a költő egykori házának és telkének szomszédságában, a Helytörténeti Múzeum kertjében található.
1848/49-es kopjafa

A kopjafát az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősinek tiszteletére állította fel a Hóvirág Nyugdíjas klub 1999-ben. Minden év október 6-án itt emlékezik a falu gyertyagyújtással az aradi vértanúkra.

Ravasz László püspök kopjafa

Az egykori dunamelléki református püspök Rákosi Mátyás nyomására minden tisztségéről lemondott, visszavonult a közélettől és Leányfalura költözött, ahol önkéntes belső emigrációban töltötte hátralévő éveit.
 A kopjafa a róla elnevezett utcában, a püspök egykori lakhelye közelében található.
Szent Ferenc szobor

A szobor egykor a leányfalusi Manndorf–villát ékesítette, melyet 1975-ben a KISZ megvásárolt és ott üdülőt létesített. 1983-ban, Puszta Sándor halála után a plébánia teraszáról került jelenlegi helyére.Madonna oltár

A háttalmiséző oltárt 1948-ban, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc centenáriumára állította az egyházközség. Szabó András és fia, helyi kőművesmesterek munkája, a benne foglalt csodálatos Madonna szobor Boldogfai Farkas Sándor (1907-1970) szobrászművész alkotása. A zászlótartótót és a nyári tábori miséken használatos szembemiséző oltárkövet 2006-ban Szalay Zoltán plébános állíttatta.


Új Kálvária

A templom sétányán végighúzódó, a templom épületével harmonizáló kálváriát közadakozásból építtette Szalay Zoltán plébános 2009-ben. A domborművek Páljános Ervin szobrászművész alkotásai, az egyes stációk hátsó oldalán az adakozók nevei olvashatóak. Az építésnek emléket állító tábla a templom jobb oldalának külső falán látható.
Régi Kálvária

Vitéz Pesthy – Müller József Leó gyáros, kormányfőtanácsos, litván főkonzul felesége emlékére építtette és ajándékozta Leányfalu közönségének a régi kálváriát, melyet 1934-ban Shvoy Lajos székesfehérvári megyéspüspök szentelt fel.
Első világháborús emlékmű

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület az első világháborúban meghalt leányfalusiak emlékére 1921-ben emelte a Gyulai Pál utca alsó szakaszán található emlékművet.
Gyulai Pál pihenő

Az 1880-as évektől Leányfalun élő jeles író és kritikus a falu feletti hegyoldalon építtetett kilátót, „Messszelátó” néven.  Ennek helyén emelt emlékművet a Leányfalusi Törzs néven ismert egykori lokálpatrióta társaság 1921-ben. Ezután minden szeptember elején (szeptember 8-i Mária naphoz igazodva)  emléktúrán emlékeznek meg az irodalombarátok Gyulai Pálról.Comments