Sorg-villa

védettségműemléki védelem
jellegépítmény


eredeti kategórialakóépület
eredeti főtípusvilla
megyePest
helységLeányfalu
címMóricz Zsigmond út 115-117.
helyrajzi szám2100 (környezet: 2096, 2097, 2098, 2099, 2101, 2102, 2103/1, 2105, 2108/2, 2109/1, 2109/2, 2109/3, 2130, 2131, 2133, 2134, 2098/1, 2098/2, 2098/3, 2098/4, 2098/5)
település KSH kódja30809
földhivatalSzentendre Körzeti Földhivatal
állapotKielégítő
rövid leírásHistorizáló villa melléképületekkel, teraszos kerttel, értékes belsővel, 1939.
külső leírásA főút mentén a villa kertjét kváderezett díszítésű, tagolt kerítés határolja. A villaépület tengelyében a kerítést gyalogbejáró, a telek déli szélén kocsibejáró töri át. A gyalogbejáró félkörzáródású nyílásában míves kovácsoltvas rács enged bepillantást a kertbe, a kapu kiemelkedő, tagozott párkányán kétoldalt, illetve a kerítés következő szegleténél vázák állnak. A kocsibejáró szintén míves kovácsoltvas kapuráccsal alakított.
Az épület kertje három szinten fekszik, ezeken vezet át a villaépület tengelyében a gyalogkaputól induló, a lejtős talajszintnek megfelelően lépcsővel tagolt, kőpadokkal övezett kerti gyalogút. A telek déli széle mentén kocsiút vezet a villaépület udvarára.
Az első terasz déli szélén már az eredeti terv szerint teniszpályát alakítottak, ám mivel a pálya nem fért el a keskenyebb teraszon, árkádos alépítménnyel hosszabbították meg. Az alépítmény részben átalakítva ma is garázs céljait szolgálja.
A harmadik teraszon álló villaépület áttört rácsozatú mellvédes támfallal határolt, melyre kétoldalt egykarú díszlépcső vezet. A két lépcső közötti falszakaszon félkörzáródású, kváderezett keretezésű nyílás látható, benne újabb, mitológiai jelenetet (Perszephone elrablása?) ábrázoló szobor áll.
A villaépület közel téglány alaprajzú, egyemeletes főépületből, valamint a hozzá 45 fokban kapcsolódó keskeny, egyemeletes szárnyépületből áll.
A főépület impozáns kerti homlokzatát árkádsorok teszik könnyeddé. Két oldalán egyemeletes toronyhatású szárnyépületek fogják közre a loggiát tartó négy félkörzáródású oszlopos árkádot, melyek közül a szélsők balluszteres mellvéddel alakítottak. A tornyok földszintjén egy-egy nagy méretű, míves faragású ablaktáblával zárható ablak, emeletén a főirányban hármas, oldalt egyes nyílású félkörzáródású (korinthoszi fejezetes) oszlopos-pilléres árkád. A loggia cserélt ablakai előtt míves kovácsoltvas rács, rozettával.
A főépület déli oldalfala szándékoltan szabálytalan ablakkiosztású, eleven hatású vasrácsokkal, mediterrán jellegű erkély-kilépővel alakított, az előtte elterülő kertrészlete rusztikus keretezésű, félkörzáródású, kovácsoltvasrácsos kapuval áttört terméskőkerítés szegélyezi. Az északi oldalhomlokzat kevésbé jellegzetes.
Az autóval érkezők az eredeti helyen álló, ám megmagasított, átalakított kapuíven át érnek az udvarba, mely három oldalról épületekkel, a negyedik oldalról erdővel, patakmederrel határolt. A főépület udvari homlokzata 2+5 tengelyes. A nagyobb rész kissé előrelép, déli oldala háromnyílásos oszlopos-pilléres árkádra támaszkodik. A megteremteni vágyott délies hangulathoz a villa kéményei is jellegzetesen hozzájárulnak. Az építész kiemelten kiemelte a homlokzatvakolás sajátos, "kefélt" modorú voltát.
Az udvari melléképület szintén egyemeletes, keskenyebb, jórészt egytraktusos kialakítású, északi végén földszintes szárnyban folytatódik, déli végén garázs kapcsolódik. Az emeletes rész közepén kör alaprajzú torony lép a homlokzat elé, melyhez a homlokzat előtt vezetett, díszes bekötővasas, függő lépcső fut.
A főépület északi oldalánál elterülő, támfallal kialakított terasz végében kerti épület áll, mely a helyreállítható átalakításokkal keleti jellegét részben elvesztette. Pártázata, emeleti pavilonja, lépcsője érintetlen, melyet azonban a növényzet nem enged érvényesülni. Az árkád újbóli megnyitásával a hangsúlyos és értékes kerti elem visszakaphatná eredeti fontosságát.
A támfalban igényes csorgókút látható, állatfejekkel keretezett kőtábláján emberi arcból folyt a víz a virágos vázákkal díszített medencébe.
A gazdatiszti-gondnoki ház (eredeti funkciója ismeretlen) a kerttől délre helyezkedik el, újabb bővítésekkel. Faeresze, fatornáca értékes munka.
                                   Forrás: www.muemlekem.hu
Történeti adalék

 (Levéltári Híradó, 10. ,1960):
1945. május 11.-én a Sorg Antal építőipari RT (Pócsmegyer-Leányfalu) üzemi bizottsága a Németországba menekült tőkés tulajdonos villáját üzemi üdülő céljára kisajátította. A felhalmozott ingóságokra (textília* élelmiszer) való igényt a helyi NB elutasítja ős kiosztását elrendeli a község rászorult lakosai közt ^ (1945. 687. b)

1956. november 16-án Leányfalun Georgij Malenkov, Mihail Szuszlov, Ivan Szerov hadseregtábornok és Kádár János részvételével szigorúan titkos találkozót tartanak. A szovjetek ismertetik Kádárral a Nagy Imre-csoport elrablásának és Romániába deportálásának tervét; Kádár, anélkül, hogy a kormányt tájékoztatná, beleegyezését adja a tervhez". E titkos tárgyalás helyszíne a kormányüdülőként szolgáló egykori Sorg –villa volt. Forrás: http://magyarkronologia.terrorhaza.hu/1956/november_16.html#november_16.Pályázati felhívás:     ingatlan értékesítésére
                             Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.)                              az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2005. (X.03.) számú                                         önkormányzati rendelet alapján nyilvános pályázatot hirdet, az Önkormányzat tulajdonában lévő
                             Leányfalu, Móricz Zs. út 115-117. sz. alatt található (hrsz: 2100 – üdülőépület és udvar megnevezésű)                              7 ha 1205 m2 területű ingatlan értékesítésére.

Övezeti besorolás:   Üü (speciális nagytelkes üdülőházas terület) - Ev (védelmi (védett) erdőterület)

Egyéb:                   A terület műemlék. (törzsszám: 11051), tudományos tervdokumentáció 2007-ben készült.
                            Az ingatlan ismertebb nevén: Sorg-villa.


Érdeklődni :            Loszmann János polgármesternél 06-20-5933671 -es telefonszámon lehet.

Az értékesítés minimum ára 650 millió forint


Comments