Sorg-villa... Ennél ideálisabb és romantikusabb esküvői helyszínt a főváros vonzáskörzetében nehéz lenne találni, de a fővárosi romkocsmák sikertörténete is több vállalkozónak megmozgatta a fantáziáját, az épület belső udvara pedig nyári teátrumként is számos lehetőséget rejt...
védettség

műemléki védelem
jellegépítmény


eredeti kategórialakóépület
eredeti főtípusvilla
megyePest
helységLeányfalu
címMóricz Zsigmond út 115-117.
helyrajzi szám2100 (környezet: 2096, 2097, 2098, 2099, 2101, 2102, 2103/1, 2105, 2108/2, 2109/1, 2109/2, 2109/3, 2130, 2131, 2133, 2134, 2098/1, 2098/2, 2098/3, 2098/4, 2098/5)
település KSH kódja30809
földhivatalSzentendre Körzeti Földhivatal
állapotKielégítő
rövid leírásHistorizáló villa melléképületekkel, teraszos kerttel, értékes belsővel, 1939.
külső leírásA főút mentén a villa kertjét kváderezett díszítésű, tagolt kerítés határolja. A villaépület tengelyében a kerítést gyalogbejáró, a telek déli szélén kocsibejáró töri át. A gyalogbejáró félkörzáródású nyílásában míves kovácsoltvas rács enged bepillantást a kertbe, a kapu kiemelkedő, tagozott párkányán kétoldalt, illetve a kerítés következő szegleténél vázák állnak. A kocsibejáró szintén míves kovácsoltvas kapuráccsal alakított.
Az épület kertje három szinten fekszik, ezeken vezet át a villaépület tengelyében a gyalogkaputól induló, a lejtős talajszintnek megfelelően lépcsővel tagolt, kőpadokkal övezett kerti gyalogút. A telek déli széle mentén kocsiút vezet a villaépület udvarára.
Az első terasz déli szélén már az eredeti terv szerint teniszpályát alakítottak, ám mivel a pálya nem fért el a keskenyebb teraszon, árkádos alépítménnyel hosszabbították meg. Az alépítmény részben átalakítva ma is garázs céljait szolgálja.
A harmadik teraszon álló villaépület áttört rácsozatú mellvédes támfallal határolt, melyre kétoldalt egykarú díszlépcső vezet. A két lépcső közötti falszakaszon félkörzáródású, kváderezett keretezésű nyílás látható, benne újabb, mitológiai jelenetet (Perszephone elrablása?) ábrázoló szobor áll.
A villaépület közel téglány alaprajzú, egyemeletes főépületből, valamint a hozzá 45 fokban kapcsolódó keskeny, egyemeletes szárnyépületből áll.
A főépület impozáns kerti homlokzatát árkádsorok teszik könnyeddé. Két oldalán egyemeletes toronyhatású szárnyépületek fogják közre a loggiát tartó négy félkörzáródású oszlopos árkádot, melyek közül a szélsők balluszteres mellvéddel alakítottak. A tornyok földszintjén egy-egy nagy méretű, míves faragású ablaktáblával zárható ablak, emeletén a főirányban hármas, oldalt egyes nyílású félkörzáródású (korinthoszi fejezetes) oszlopos-pilléres árkád. A loggia cserélt ablakai előtt míves kovácsoltvas rács, rozettával.
A főépület déli oldalfala szándékoltan szabálytalan ablakkiosztású, eleven hatású vasrácsokkal, mediterrán jellegű erkély-kilépővel alakított, az előtte elterülő kertrészlete rusztikus keretezésű, félkörzáródású, kovácsoltvasrácsos kapuval áttört terméskőkerítés szegélyezi. Az északi oldalhomlokzat kevésbé jellegzetes.
Az autóval érkezők az eredeti helyen álló, ám megmagasított, átalakított kapuíven át érnek az udvarba, mely három oldalról épületekkel, a negyedik oldalról erdővel, patakmederrel határolt. A főépület udvari homlokzata 2+5 tengelyes. A nagyobb rész kissé előrelép, déli oldala háromnyílásos oszlopos-pilléres árkádra támaszkodik. A megteremteni vágyott délies hangulathoz a villa kéményei is jellegzetesen hozzájárulnak. Az építész kiemelten kiemelte a homlokzatvakolás sajátos, "kefélt" modorú voltát.
Az udvari melléképület szintén egyemeletes, keskenyebb, jórészt egytraktusos kialakítású, északi végén földszintes szárnyban folytatódik, déli végén garázs kapcsolódik. Az emeletes rész közepén kör alaprajzú torony lép a homlokzat elé, melyhez a homlokzat előtt vezetett, díszes bekötővasas, függő lépcső fut.
A főépület északi oldalánál elterülő, támfallal kialakított terasz végében kerti épület áll, mely a helyreállítható átalakításokkal keleti jellegét részben elvesztette. Pártázata, emeleti pavilonja, lépcsője érintetlen, melyet azonban a növényzet nem enged érvényesülni. Az árkád újbóli megnyitásával a hangsúlyos és értékes kerti elem visszakaphatná eredeti fontosságát.
A támfalban igényes csorgókút látható, állatfejekkel keretezett kőtábláján emberi arcból folyt a víz a virágos vázákkal díszített medencébe.
A gazdatiszti-gondnoki ház (eredeti funkciója ismeretlen) a kerttől délre helyezkedik el, újabb bővítésekkel. Faeresze, fatornáca értékes munka.
                                   Forrás: www.muemlekem.huA Sorg-villa rövid története


Az ingatlan korábban sosem képezte a település tulajdonát, hiszen előbb a bútorgyáros Lingel, majd az áruház-tulajdonos Nagykovácsi, 1939-től pedig az építési nagyvállalkozó Sorg család birtokában volt. A háború végén volt szovjet főhadiszállás is, majd államosították, így vált Tildy Zoltán köztársasági elnöki nyaralójává, majd az állampárt vezetőinek elzárt pihenőhelyévé. A rendszerváltást követően egy évtizedig Villa Étterem néven az MSZP-hez kötődő gazdasági szervezet tulajdonában működött, az 1998-as választások után azonban az ingatlan rövidesen az államkincstár vagyonába került, és mint azt Galovtsik Erik, a kormányvendég-házak nyugalmazott igazgatója felidézte, 2001 körül az akkori Fidesz kormány ismét kormányüdülőként akarta hasznosítani, aminek érdekében komoly tervek készültek az épület átalakítására, sőt korabeli újságcikkekben jelentős átalakítási munkálatok megkezdéséről is olvasni lehetett. A 2002-es választások után ezek a tervek sutba kerületek. Ekkoriban történt meg a villa „kifosztása” is, azaz az addig egykori pompájában, eredeti dísztárgyaival gazdagon felszerelt épületet páratlan berendezési tárgyai (festmények, csillárok, velencei tükrök, étkészletek, óndísztárgyak, bútorok, szőnyegek, stb.) eltűntek. Talán ettől a pusztítástól kívánta megvédeni a helyszínt az a leányfalui lakos, aki 2003-ban kezdeményezte az ingatlan műemléki védettség alá vonását. Majd 2005 decemberében az akkori képviselő-testület, amely kimondta, hogy a terület „Helyi védelem alatt álló, értékes növényállományú kert.” Mindez azonban mára komoly akadályává vált a villa megújításának. Hogy aztán pontosan mi történt, azt nem lehet tudni, de 2006-ban a kiüresített és lakatlan villát az önkormányzat megkapta (egy időben a faluház melletti Klein-villával), berendezési tárgyainak egy részét pedig 20 millió forintért tudta megvásárolni, és így a falu számára megmenteni a település akkori vezetése.Az akkori sajtóhírek szerint egyébként, amikor az ingatlan a kincstár birtokába került, másfél milliárd forintra taksálták értékét. Amikor pedig a település megkapta, és néhány hónapon belül értékesítette, 380 millió forintot fizettek volna érte, ha létre jön az üzlet. Mindez ugyanis éppen a 2006-os önkormányzati választások előtt történt. Az ingatlan eladását akkor a Leányfalui Hírek különszáma által generált közfelháborodás hatására visszavonták. Az új testület ennek duplájáért, 650 millió forintért hirdette meg 2007-ben az ingatlant, azzal a megkötéssel, hogy a villa eladása idegenforgalmi célokat kell szolgáljon. Tehát, hogy a település számára adók és munkahelyek teremtésével továbbra is folyamatos bevételt termeljen. Sajnos azonban ez a röpke évtized többet ártott az épületnek, mint az azt megelőző 70, hiszen az amúgy is nehéz gazdasági helyzetben lévő önkormányzat nem nyúlt hozzá, abból a meggondolásból, hogy nem költ egy olyan ingatlanra, amelyet el kíván adni, így az épület állaga jelentősen romlott.

Az elmúlt 10 év azonban sem szállodaépítési, sem egyéb más hasznosítási várakozásokat nem igazolt, hiszen ez idő alatt egyetlen komolynak tűnő érdeklődő jelentkezett csak - bár elképzeléseik komolyságát a hozzáértők erősen megkérdőjelezték.

A 2014-ben megválasztott faluvezetés ezért úgy döntött, hogy valamit megpróbál kezdeni az épülettel, legalább, hogy a további állagromlást meggátolja. Az elmúlt két évben sokat sikerült javítani a helyzeten, a tetőzet és a csatornák kijavítása, a földráfolyások kiásása, és az elvadult növényzettől való megtisztítás sokat segített, emellett a „Várépítő” pályázaton is sikerült építőanyagot nyerni a tetőterasz szigeteléséhez. Az épület környezetét is rendezettebbé tettük, közösségi munkával és folyamatos karbantartással. Sokat segített, hogy az alsó melléképületet a helyi cserkészcsapatnak engedtük át használatra, így annak szélesebb környezetét ők tartják rendben.

Mindehhez anyagi segítséget nyújt, hogy egyre gyakrabban érkeznek filmesek a kastélyba, akik jelentős összegekért veszik bérbe az épületet, és tavaly már esküvői színhelyként is sikerült kiadni a villát. Emellett megindítottuk a Sorg-villa „reklámozását” is: több országos sajtóvisszhangot is kapott kulturális rendezvénnyel, és egyre több médiamegjelenéssel.

Az tény, hogy a jelenleg is műemléki védelem alatt álló, összességében 2500 négyzetméternyi építmény, és a 71.200 négyzetméternyi földterület fenntartása és méltó hasznosítása meghaladja az önkormányzat jelenlegi lehetőségeit, amelyet a terület egészére kiterjedő műemléki védettség és az övezeti besorolás is nagyban nehezít. A tavalyi évben azonban sikerült ezen a téren is jelentős lépést tenni. Az új településszerkezeti tervet sikerült oly módon megalkotni, hogy elgördüljön egy fontos akadály a mintegy 7 hektáros ingatlan megoszthatósága, és esetleges részleges értékesítése elől.

Mindezek hatására megmozdult valami, amit az is igazol, hogy már a villa bérbeadásában is egyre többen látnak komoly perspektívát... Hiszen például ennél ideálisabb és romantikusabb esküvői helyszínt a főváros vonzáskörzetében nehéz lenne találni, de a fővárosi romkocsmák sikertörténete is több vállalkozónak megmozgatta a fantáziáját, az épület belső udvara pedig nyári teátrumként is számos lehetőséget rejt. Tehát, ha sikerülne az épület vízvezeték-rendszerét és elektromos hálózatát rendbe hozni, akkor máris jelentős bevételeket generáló bérleménnyé alakulhatna a Sorg-villa. Addig is míg sikerülne végre eladni az egész birtokot... Ha ugyan jelenleg is valóban el kívánja adni Leányfalu ezt a nagy értékű, jelentős kultúrtörténeti múlttal rendelkező, egyedülállóan pompás ingatlanát, amely akár bérbeadás útján is komoly bevételt termelhetne.

Hogy erre a kérdésre a település vezetése megnyugtató választ tudjon adni, meg kell indulnia a közös gondolkodásnak. A képviselő-testület - tudva, hogy milyen jelentős szürkeállomány és kollektív bölcsesség birtokában van Leányfalu - arra kéri Önöket, hogy gondolkodjanak és beszéljenek a villában rejlő lehetőségekről és osszák meg velünk ötleteiket, véleményüket.


Adorján AndrásTörténeti adalék

 (Levéltári Híradó, 10. ,1960):
1945. május 11.-én a Sorg Antal építőipari RT (Pócsmegyer-Leányfalu) üzemi bizottsága a Németországba menekült tőkés tulajdonos villáját üzemi üdülő céljára kisajátította. A felhalmozott ingóságokra (textília* élelmiszer) való igényt a helyi NB elutasítja ős kiosztását elrendeli a község rászorult lakosai közt ^ (1945. 687. b)

1956. november 16-án Leányfalun Georgij Malenkov, Mihail Szuszlov, Ivan Szerov hadseregtábornok és Kádár János részvételével szigorúan titkos találkozót tartanak. A szovjetek ismertetik Kádárral a Nagy Imre-csoport elrablásának és Romániába deportálásának tervét; Kádár, anélkül, hogy a kormányt tájékoztatná, beleegyezését adja a tervhez". E titkos tárgyalás helyszíne a kormányüdülőként szolgáló egykori Sorg –villa volt. Forrás: http://magyarkronologia.terrorhaza.hu/1956/november_16.html#november_16.

Cikkek, írások a villáról és a Sorg családról:

A Hely: Sorg-villa

Eladó a villa, ahol Kádár megállapodott Nagy Imre kivégzéséről

Sorg, a kétkezi mágnás

Elhallgatott epizódok a magyar építészek 20. századi történetéből


Események a Sorg-villában

Blues fesztivál

Nagy Imre emléknap, 2016. június 16.

Bibó István emléknap, 2016. november 10.

A villa jelenlegi állapotáról több képet talál ezen az oldalon: https://picasaweb.google.com/esco.t.kft/SorgVilla?authkey=Gv1sRgCKSOzqC_wfG_6wE&feat=directlink

Comments