A Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház 
Idén ünnepelte 25. születésnapját a leányfalusi Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház, mely évente hívők ezreinek nyújt lehetőséget a hitben való elmélyedésre, az elcsendesülésre, Krisztus szavainak mélyebb megértésére.

E jeles katolikus intézmény átadására 1983-ban került sor, ami abban az időben valóságos csodának számított, hiszen akkor még javában élte világát az egyházellenességéről is hírhedt pártállami diktatúra. A második világháború előtt Magyarországon mindössze két lelkigyakorlatos ház működött, ám a kommunista hatalom ezeket is bezáratta. A Dr. Lékai László bíboros - aki 1976-1986-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt – által képviselt „kis lépések taktikájának” volt köszönhető, hogy még a diktatúra idején, közel negyven év után ismét létrejöhetett egy, a katolikus hit megerősítését szolgáló otthon.

Hogy miért éppen Leányfalun?
Az alapítás körülményeit az emléktábla így örökíti meg: „Ez a ház és telek Köhler Jánosné, született Smolka Mária szorgalmának gyümölcse, ezért leánya, Köhler Gizella végakaratából ez az épület a Mária nevet viseli”. Az ingatlant tehát Köhler Gizella szóbeli rendelete értelmében örökösei, a „tősgyökeres leányfalusinak” számító Köhler család adományozta. Az
1947. július 13-án kelt alapító okmány szerint a telket és a rajta található villát Mária Alapítványként hagyományozták Leányfaluban létesítendő katolikus kulturális és szociális célra, s a helybéli római katolikus egyházközség gondjaira bízták, azon megszorítással, hogy az el nem idegeníthető. Az ingatlant Katona Sándor kanonok, leányfalu egykori plébánosa
kínálta fel a püspöki karnak. (A Puszta Sándor néven ismert papköltőről, halálának 25. évfordulója alkalmából, szintén idén emlékezett meg a falu.)

Budapesthez való közelsége, pompás természeti adottságai, ismert üdülőhely mivolta mellett ez a lehetőség is hozzájárult ahhoz, hogy Leányfalun létesült az ország első lelkigyakorlatos háza. Az ekkor még javában regnáló Állami Egyházügyi Hivatal hivatalosan csak "nyaraló" építésére adott engedélyt. Az építési költségek kétharmadát a német püspöki kar adta. 1983 július 31-én, Josef Höffner kölni bíboros, a Német Katolikus Püspöki Konferencia elnöke áldotta meg az épületet, aki a külföldi sajtóban a Remény házaként említette az intézményt. A fölszentelésen szinte minden magyar megyés püspök részt vett. Nevét Szent Gellértről kapta, mivel éppen abban az évben ünnepelte a magyar kereszténység az ismert szent oltárra emelésének 900. évfordulóját. Az épület terveit és a belső meg-jelenítést is Emődy Attila Ybl-díjas építész készítette. Az egykori alapító Köhler Gizella unokaöccse, Kölley György atya a diktatúra évtizedeiben az ellenálló egyház jelentős személyisége volt. Később külföldre kényszerült és csak a rendszerváltás után tért haza, majd haláláig e ház lakója volt. A mindenkori igazgatók gyakran celebráltak misét a Szent Anna kápolnában is, így a leányfalusiak jól ismerték Koroncz László atyát (1983-1992), P. Hevenesi János jezsuita atyát (1992-1997) Király Ernő atyát (1997 – 2002) és Gulyás Zsolt atyát (2002-2009) is. Az egyházi intézmény jelenlegi vezetője Szilágyi János atya.

Az elmúlt 25 évben az intézményben megfordult a magyar katolikus egyház szinte valamennyi prominens tagja. A nyolcvanas években szerveződött, s ma szabadon működő lelkiségi mozgalmak gyökerei is ide vezethetők vissza.

1991-ben a Lelkigyakorlatos ház kápolnájának avatásán többek között Göncz Árpád köztársasági elnök úr is részt vett. Mikor 1991-ben II. János Pál pápa először látogatott Magyarországra, felmerült, hogy őt is itt szállásolják el, de úgy tudni, hogy védelmi okok miatt erre nem került sor. Ám egy esztendővel később 1992-ben Tendzin Gyaco, a XIV. dalai láma magyarországi
látogatásakor e házban kapott lakhelyet.

A Lékai bíboros által a Legkiemelkedőbb katolikus intézményként emlegetett otthon ma is országos hírnévnek örvend, és a 10 éve átadott ifjúsági szállásnak és a hozzákapcsolódó sportolási lehetőségeknek köszönhetően a fiatalok által is gyakran látogatott. A 25 év alatt már közel nyolcvanezer hívő kereste fel az intézményt, mely természetesen a hitükben elmélyülni kívánó leányfalusiak előtt is mindig nyitva áll, sőt a lelkigyakorlatokra jelentkező helyiek, akár bentalvás nélkül is részt vehetnek a lelki programokon, ami jelentős anyagi könnyebbséget jelenthet.

Bővebb információ kapható a szentgellerthaz@katolikus.hu internetes oldalon, vagy telefonon (26/:383-212), de
munkanapokon 8-15 óra között akár személyesen is elsétálhatunk a csodálatos környezetben elhelyezkedő Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házba ( Móricz Zs. u. 141.).
Comments