Gyulai Pál Messzelátójának története

Egy kis Messzelátó - történelemA Messzelátót Szendrey Ignác fából építette vejének, Gyulai Pálnak, az egyik kiemelkedő domb tetején, hogy itt nyugodtan dolgozhasson. A korabeli pesti lapok úgy írták le, hogy az egy nyolcszögletű, csúcsos, hindu palotára emlékeztető kerti lak, amelyet oszlopos, nyílt folyosó vett körül. A bejárat fölött a táblán „18 Messzelátó 78” látszott, a számok a felállítás  idejét jelentették. Gyönyörű kilátás nyílt innen a Dunára, a szigetre és a túlsó partra, egészen Vácig. Később, feljebb egy magasabb helyen is készült egy kisebb kilátó, „Messzelátó” néven.

Gyulai emlékét Leányfalun halála után is  megőrizték. Fent a dombtetőn a Leányfalui Törzs egy terméskőből épített, ősi magyar oltárra hasonlító emlékművet állított fel 1921 szeptemberében, amelyre Gyulai négy verssorát vésték. Ekkor még állt mellette a Messzelátó. Az ünnepségen írók, politikusok és színészek vettek részt. A következő években, kisasszony napján, szeptember 8-án – vagy az ezután következő vasárnap – újból és újból elzarándokoltak a helyiek és a budapestiek, hogy koszorút helyezzenek el itt.

Gyulai születésének századik évfordulója évében, 1926. szeptember 9-én a Leányfalvi Társadalmi Egyesület egy fehér, díszes kis kőoszlopot leplezett le a dombtetőn, a tisztáson, amelyre a Leányfalui Törzs által készített márvány emléktáblát helyeztek, rá arany betűkkel a jelmondatukat: „Üdv a Dunának.”
Gyulai Pál kedvenc tartózkodási helyén 1928 őszén a Kisfaludy – és a Petőfi Társaság néhány tagja vezetésével az irodalom akkori, élő jelesei jöttek el ide leróni tiszteletüket.

Három évvel később azt írták a pesti újságok, hogy a Messzelátó már omladozott, néhány üvegablak betörött, de a kilátás még innen nagyon szép volt. Az arany betűk a fehér oszlopon 1933-ban már megkoptak. A Messzelátóra időközben emléktábla került, ezt koszorúzták meg 1937-ben.

Ürmös Lóránt

Felhívás!
Keresünk egy fehér kőoszlopot, amely egykor a Gyulai Pál Messzelátója mellett állt a domb tetején rajta márványtábla „Üdv a Dunának.” aranybetűs felirattal. Talán valamelyik környékbeli ház kertjében áll ma ez az oszlop.
( Örülnénk az oszloppal kapcsolatos,  minden információnak.  Bedő Szilvia, konyvtar.leanyfalu@gmail.com; ( 06 26 580 035)

Comments