Emlékezés Fábián Zoltánra -Bedő Szilvia írása

Fábián Zoltán író 1926. január 30-án, Nyíregyházán született, 1983. május 2-án, Szentendrén autóbaleset áldozata lett. József Attila-díjas (1952), SZOT-díjas (1974). A Zeneművészeti Főiskolán tanult, az ötvenes évektől jelentek meg írásai 1953-1957 között, majd 1970-től ismét a Magyar Írószövetség, 1969-től az Olvasó Népért Mozgalom titkára volt
, tevékenykedett a Hazafias Népfront elnökségében is.
„az irodalomnak, a művészetnek egyetlen mágikus tartalma maradt: az ember. Meg kell értenünk önmagunkat, meg kell találnunk önmagunk megismerésének kútfőit, itt, ezen a végtelenbe röpített földgolyón. A számtani, fizikai, biológiai képletek kulcsot adnak a világmindenség törvényeihez, de a törvényekkel élni is tudnunk kell! Emberül élni, a „vox humana” igéivel az ajkunkon.” (Fábián Zoltán: Mesterek és kapcsolatok).

1955-től haláláig volt falunk hűséges lakója a Kálvária utca 8. sz. alatt. „...Ide kötötte Móricz Zsigmond emléke...,
otthonuk élénk irodalmi és társasági fórummá vált. Innen irányította, szervezte az Írószövetség titkáraként a vidék
irodalmi közéletét, a vidéki írócsoportok és szerkesztőségek tevékenységét, az Olvasó Népért és az Olvasó Tábor
mozgalmakat. Itt írta elbeszéléseit, regényeit is....” (G. Sin Edit: Fábián Zoltán - részlet, Studia Comitatensia, 19. köt.)
Életét mindig valamely nemes ügy szolgálata, fiatal író-, költőtehetségek felkutatása, a vidéki írócsoportok, irodalmi
folyóiratok támogatása, mások kitüntetéséért, boldogulásáért vívott szenvedélyes küzdelem jellemezte. Nagy
Gáspár így emlékezik rá: ”Ment és ment szakadatlan. Úton volt mindig... Talán irdatlan nagy táskájának felhajtóereje
repítette.”
Írói indulását - első novelláskötetének (Utak, 1952) megjelenésekor - Szabó Pál üdvözölte. Főbb művei: Hegedűszó (elbeszélések, Budapest, 1956); Íme, Európa! (úti élmények és elbeszélések, 1958 illetve 2004, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Fábián Zoltán Alapítvány kiadásában); Három kiáltás (kisregény és elbeszélések, 1961); Ítélet (regény, 1961); Déltől hajnalig (elbeszélések, 1965); Mesterek és kap-csolatok (visszaemlékezések, Budapest, 1981). Írásaiban a modern világban élő ember érzelmi életének elsivárosodását, a kisemberek drámáit és örömeit fogalmazza meg szép magyarsággal, érzékletes stílusban.

A. F. Bian álnéven, Kulin György (Q. G. Lyn) csillagásszal közösen írt tudományos-fantasztikus regényeket: Üzen a nyolcadik bolygó (tudományos-fantasztikus regény, társszerző Kulin György, Budapest, 1966); Az ellentmondások bolygója (tudományos-fantasztikus regény, Budapest).
Emlékét testvére, Fábián Mária Magdolna és a Fábián Zoltán Alapítvány ápolja. Az alapítvány a Dunakanyar általános iskolás tanulói részére minden évben Fábián Zoltán mese- és prózamondó versenyt rendez.

Bedő Szilvi Ravasz László Könyvtár - megjelent a Leányfalu lap 2014 februári számában
Comments