90 éve született Fábián Zoltán

„ Az irodalomnak, a művészetnek egyetlen „mágikus tartalma maradt: az ember. Meg kell értenünk önmagunkat, meg kell találnunk önmagunk megismerésének kútfőit, itt ezen a végtelenbe röpített földgolyón. A számtani, fizikai, biológiai képletek kulcsot adnak a világmindenség törvényeihez, de a törvényekkel élni is tudnunk kell!! Emberül élni: a „vox humana” igéivel az ajkunkon.” ( Fábián Zoltán: Mesterek és kapcsolatok )

Fábián Zoltán író 1926. január 30-án Nyíregyházán született, 1983. máj. 2 - án  Szentendrén  autóbaleset áldozata lett. József Attila-díjas (1952), SZOT-díjas (1974). A Zeneművészeti Főiskolán  tanult,1950 óta jelentek meg írásai .

1953-1957 között, majd 1970-től ismét a Magyar. Írószövetség , 1969-től az Olvasó Népért mozgalom titkára volt, tevékenykedett a Hazafias Népfront elnökségben is.

1955 óta haláláig volt falunk hűséges lakója a Kálvária utca 8. sz. alatt,” Ide kötötte Móricz Zsigmond emléke... otthonuk élénk irodalmi és társasági  fórummá vált. Innen irányította, szervezte, az Írószövetség titkáraként a vidék irodalmi közéletét, a vidéki írócsoportok és szerkesztőségek tevékenységét, az Olvasó Népért és az Olvasó tábor mozgalmat. Itt írta elbeszéléseit, regényeit is….” (G.Sin Edit: Fábián Zoltán – részlet ,  Studia Comitatensia 19.köt.)

Életét mindig valamely nemes ügy szolgálata, fiatal író, költő- tehetségek felkutatása, a vidéki írócsoportok , irodalmi folyóiratok támogatása, mások kitüntetésekért, boldogulásáért vívott  szenvedélyes küzdelem jellemezte. Nagy Gáspárt így emlékezik rá: ”Ment és ment szakadatlan. Úton volt mindig…Talán irdatlan nagy táskájának felhajtó ereje repítette.”

Írói indulását – első novelláskötetének (Utak, 1952) megjelenésekor Szabó Pál üdvözölte. Főbb művei:   Hegedűszó (elbeszélések., Bp., 1956); Íme, Európa! (úti élmények és elb., 1958, ill. 2004. a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Fábián Zoltán Alapítvány kiadásában)    Három kiáltás (kisregény. és elb.1961); Ítélet ( regény,1961); Déltől hajnalig( elbeszélések , 1965) Mesterek és kapcsolatok (Visszaemlékezések, Bp., 1981).                                     Írásaiban a modern világban élő ember érzelmi életének elsivárosodását, a kisemberek drámáit és örömeit fogalmazza meg szép magyarsággal, érzékletes stílusban.

A. F. Bian álnéven Kulin György (Q. G. Lyn) csillagásszal közösen írt tudományos fantasztikus regényeket. Üzen a nyolcadik bolygó (tudományos-fantasztikus r., Kulin Györggyel, Bp., 1966); Az ellentmondások bolygója (tudományos-fantasztikus r., Bp.);

Emlékét testvére, Fábián Mária Magdolna és a Fábián Zoltán Alapítvány ápolja Az alapítvány a Dunakanyar általános iskolás tanulói részére minden évben Fábián Zoltán  mese- és prózamondó versenyt rendez.

Comments